Ouderenbonden in Bolsward

In Bolsward zijn 3 ouderenbonden actief. Wanneer u lid wordt van een ouderenbond  mag u de maandelijkse bijeenkomsten bezoeken en ontvangt u elke maand een  magazine thuis. De ouderenbonden zijn (landelijk) ook actief in de  belangenbehartiging voor senioren.

Onderstaand de ouderenbonden in Bolsward met een contactadres waar u terecht kunt voor meer informatie of voor het aanvragen van het lidmaatschap.

anbologo(Algemene Bond voor Ouderen)
Secr.   Dhr. A. Hagedorn
Essenburg 32
8702 AV  Bolsward
Tel. 0515-576494
Email: secretaris@bolsward-anbo.nl

website: www.anbo.nl/afdelingen/bolsward

Logo KBO

(Katholieke Bond voor Ouderen)
Secr.   Mw. T. Landskroon-van der Zee
Tecla Hesselsstraat 4
8701 VD  Bolsward
Tel. 0515-574179

 

(Protestants Christelogo PCOBlijke Ouderen Bond)
Secr.   Mw. G.Keijzer-Reinsma
De Tjirk 16
8702 CW  Bolsward
Tel. 0515-575950