Personeel

De Stichting heeft twee parttime medewerksters in dienst die uitvoering geven aan  de doelstelling van de stichting en een facilitair medewerkster:

IMAG0262
Mw. M. Groenveld             Coördinator/ouderenwerkster van de stichting

 

IMAG0255
Mw. F. Kurpershoek       Ouderenadviseur in Bolsward & voormalig Wûnseradiel

 

 

 

Mw. B. de Haan               Facilitair medewerkster