Over Stichting Ouderenwerk Bolsward

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Ouderenwerk Bolsward is sinds 1988 actief als een stichting die er voor alle thuiswonende 50+ers uit Bolsward probeert te zijn.Stadsgracht Bplsward

Wij zijn een onafhankelijke en flexibele stichting die als doel heeft de  zelfstandigheid, maatschappelijke integratie en het welzijn van alle oudere  inwoners van Bolsward te bevorderen of te handhaven. Het zo lang mogelijk  zelfstandig kunnen blijven wonen en daarbij de eigen regie bewaren, is daarbij  een belangrijk aspect.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN ?

Het bovenstaande wordt op verschillende manieren in de praktijk gebracht. Belangrijk daarbij is het contact met de 3 ouderenbonden die er in Bolsward zijn: de PCOB (Prot. Chr. Ouderenbond), de ANBO (Alg. Nederlandse bond voor ouderen) en de KBO (Kath. Bond voor ouderen) Een paar keer per jaar is er gezamenlijk overleg en van daaruit worden er bijvoorbeeld voorlichtings- of  themabijeenkomsten georganiseerd.

Verder kunt u o.a. voor de volgende zaken bij de Stichting Ouderenwerk Bolsward terecht:

 

–      cursussen: zoals kookcursus voor mannen, geheugentraining, etc.

–      thema- of voorlichtingsbijeenkomsten: bijv. rond wet/regelgeving

–      begeleiden van vrijwilligers(organisaties): zoals soosbestuur

–      organiseren speciale activiteiten: bijv. Dag van de mantelzorg etc.

–      belangenbehartiging: bijv. vertegenwoordigen ouderen bij de gemeente

–      meldpunt voor vrijwillige thuishulp en mantelzorg: bemiddeling tussen vraag en aanbod vrijwillige         thuishulp en mantelzorg

INFORMATIE EN ADVIES

Er zijn in Nederland veel verschillende regels en wetten waar u als 50+er mee te maken kunt krijgen. Het kan erg lastig zijn om daarin de goede weg te vinden.

Wanneer u hulp wenst voor u zelf of voor iemand anders, dan proberen we daar samen met u een oplossing voor te vinden. Vaak kan dat al door u te verwijzen naar de juiste organisatie. Onze ouderenadviseur kan u daar bij adviseren.

Ook wanneer er hulp gewenst is bij het opzetten van een nieuwe activiteit of dienst kunt u ons om advies of ondersteuning vragen.