Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Bolsward bestaat uit 7 personen. In de statuten is vastgelegd dat een aantal zetels is gebonden aan organisaties. Zo “leveren” alle 3 de ouderenbonden, de ANBO, de KBO en de PCOB, elk een bestuurslid. Ook het St. Anthony Gasthuis zorgt voor een bestuurslid.

De andere 3 bestuursleden worden gekozen op persoonlijke titel.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. H. R. Liemburg
voorzitter

Mw. F. Bosma
secretaris

Dhr. H. R. de Boer
penningmeester, afgevaardigd door
St. Anthony Gasthuis

Dhr. F. Zwart
afgevaardigd door de PCOB

Dhr. S.S.M. Huitema
afgevaardigd door de KBO

Mw. M. Schilstra-Schreuder
afgevaardigd door ANBO

Mw. G. Venema