Ouderenadviseur

Algemene informatie

Waarom een ouderenadviseur ?martinitoren

Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Hierdoor is het aanbod van voorzieningen en regelgeving groter geworden. Zo groot zelfs dat u het overzicht kwijt kunt raken. Om samen met u de juiste weg te vinden, is er in uw gemeente een ouderenadviseur aangesteld.
Wat is een ouderenadviseur?
Een ouderenadviseur is een vertrouwenspersoon en een wegwijzer voor zelfstandig wonende ouderen en hun mantelzorgers.
Zij werkt onafhankelijk van organisaties en instellingen.
Voor wie is de ouderenadviseur?
De ouderenadviseur is er voor alle inwoners vanaf 50 jaar in de gemeente Sudwestfryslan, regio Bolsward en regio Wunseradiel en hun mantelzorgers.
Waarvoor kunt u terecht bij de ouderenadviseur?
Informatie en advies over allerlei voorzieningen en diensten die het zelfstandig wonen ondersteunen.
Begeleiding bij het invullen van formulieren of het aanvragen van hulp.
Ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes en het krijgen van de juiste hulp.
Bemiddeling tussen u en organisaties of instellingen.
Voorbeelden van vragen die aan de ouderenadviseur gesteld worden:
– Ik voel me eenzaam, kunt u wat voor mij betekenen?
– Er komt telkens post waarvan ik niets begrijp, kunt u mij dat uitleggen?
– Ik moet formulieren invullen, kunt u mij daar bij helpen?
– Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrageregeling minima ?
Bij wie kunt u terecht?
Ouderenadviseur Foekje Kurpershoek